Прекъсванията на веригата за доставки на минерали биха имали дългосрочно въздействие върху електромобилите

Учените откриха, че прекъсванията във веригите за доставка на минерали имат дългосрочни въздействия, които влияят на разходите и наличността на EV.

Новите електродвигатели с аксиален поток съдържат повече мощност на EV в по-малък пакет

Електрическите двигатели са биещото сърце на всяко електрическо превозно средство и благодарение на стартирането в Белгия, вашият следващ електромотор може да бъде по-силен, по-малък и по-ефективен. Magnax работи усилено в разработването на нови двигатели с аксиален поток за използване в електромобили и други приложения, които изискват мощни, но леки двигатели. Това може да означава по-бързо,...