Тези две технологични компании ще направят електрическата мрежа на САЩ по-интелигентна

Опитът на Fluence при работа с батерии в тази област ще бъде комбиниран със софтуера на AMS, задвижван от изкуствен интелект, за оптимизиране на зелената енергия и съхранение.

Възобновяемите източници превъзхождат въглищата в производството на електроенергия в САЩ всеки ден през април, което прави електромобилите по-екологични

Април 2020 г. беше първият месец в историята, в който възобновяемите енергийни източници генерираха повече електроенергия от въглищата всеки ден от месеца. Това е победа за електрическите автомобили.