Невада и Вашингтон приемат 100% чисти сметки за електроенергия

И Невада, и Вашингтон приеха законодателство, целящо 100% безвъглеродно електричество в бъдеще, като станаха четвъртият и петият щат, който приема такива законопроекти.