Sono Motors избира Sibros за предоставяне на софтуерни и OTA актуализации за предстоящите Sion SEV

Sibros, компания, специализирана в дълбоко свързан софтуер и актуализации по ефир (OTA), обяви сътрудничество за Sono Motors.